HEADERnatas3 2021 2

Home

 

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De verordening heeft tot doel persoonsgegevens beter te beschermen.
Voor de Verenigde Valkenswaardse Hondenliefhebbers (VVH) is de verordening van toepassing. Om haar werkzaamheden uit te kunnen voeren moet de Verenigde Valkenswaardse Hondenliefhebbers persoonsgegevens van leden/cursisten bewaren. Hoe dat gebeurt staat hieronder vermeld.

Privacy en veiligheid van persoonlijke gegevens bij de Verenigde Valkenswaardse Hondenliefhebbers
Als Verenigde Valkenswaardse Hondenliefhebbers hechten we grote waarde aan de privacy van onze trainers, vrijwilligers, leden en overige zakelijke partners en relaties. Wij gaan zorgvuldig om met alle gegevens die u ons toevertrouwt.
Uw persoonlijke gegevens, die wij verzamelen door uw inschrijving voor een cursus, workshop of evenement, of door een bezoek aan onze website worden door ons met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Persoonsgegevens die wij verwerken
De Verenigde Valkenswaardse Hondenliefhebbers verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De categorieën van persoonsgegevens die wij verwerken zijn:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Naam, ras en geboortedatum van uw hond(en)
Wij verzamelen of verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.

Website Verenigde Valkenswaardse Hondenliefhebbers
Onze verenigings-website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Er worden door ons ook geen site-statistieken gegenereerd over bezoeken dan wel activiteiten op onze website.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De Verenigde Valkenswaardse Hondenliefhebbers verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Om diensten aan u te leveren in de vorm van cursussen, workshops of
evenementen
- U te kunnen bellen, whatsappen, of e-mailen indien dit nodig is om onze
dienstverlening uit te kunnen voeren
- Het afhandelen van uw betaling
De grondslag voor de verwerking van uw gegevens is steeds gebaseerd op de overeenkomst (d.m.v. een inschrijf-formulier) tussen u en de Verenigde Valkenswaardse Hondenliefhebbers en/of op basis van toestemming.

Geautomatiseerde besluitvorming
De Verenigde Valkenswaardse Hondenliefhebbers maakt geen gebruik van profilering en maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming m.b.t. zaken die mogelijk (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor leden/cursisten. Het zou hier gaan om besluiten die volledig automatisch worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de Verenigde Valkenswaardse Hondenliefhebbers ) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Verenigde Valkenswaardse Hondenliefhebbers bewaart de hierboven genoemde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categoriën van persoonsgegevens:
Cursus:
De Verenigde Valkenswaardse Hondenliefhebbers bewaart alleen je persoonsgegevens die je zelf hebt verstrekt via het aanmeldingsformulier. Deze gegevens worden bewaard tot opzegging van lidmaatschap van de vereniging. Op het einde van het betreffende jaar worden deze gegevens verwijderd.
Workshops:
De Verenigde Valkenswaardse Hondenliefhebbers bewaart alleen je persoonsgegevens die je zelf hebt verstrekt via de email. Na afloop van de workshop worden de gegevens verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Verenigde Valkenswaardse Hondenliefhebbers deelt geen persoonsgegevens met andere partijen. Persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Denk hierbij aan bijvoorbeeld dierenartsen. Met de partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken, zoals de leverancier van ons administratiesysteem, sluiten wij conform de eisen van de AVG een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van vertrouwelijkheid en beveiliging van uw persoonsgegevens. De Verenigde Valkenswaardse Hondenliefhebbers blijft te allen tijde verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De Verenigde Valkenswaardse Hondenliefhebbers gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Verenigde Valkenswaardse Hondenliefhebbers en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.
De Verenigde Valkenswaardse Hondenliefhebbers wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Verenigde Valkenswaardse Hondenliefhebbers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.